CV


-Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaine sosiaalityö, sivuaineet sosiaalipsykologia, hallintotiede, johtaminen ja valtio-oppi. Tampereen yliopisto.

-Kognitiivinen lyhytterapeutti. Integrum.

-Tunnetaito-ohjaaja. Integrum.

-Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Mieli ry.

-Neuropsykiatrinen valmentaja. Alfa Partners.

-Voimavarakeskeinen työnohjaaja (kesken). Dialogic.

  © Linda Pelli