CURRICULUM VITAE

Tutkinnot

-Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaine sosiaalityö, sivuaineet sosiaalipsykologia, hallintotiede, johtaminen ja valtio-oppi, Tampereen yliopisto

-Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET, Hyria

-Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus (kesken, 2024-2028), Tampereen yliopisto


Täydennyskoulutukset

-Kognitiivinen lyhytterapeutti, Integrum

-Työnohjaaja STOry, Dialogic

-Valmentava mentori, HUS

-Neuropsykiatrinen valmentaja, Alfa Partners

-Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, Jyväskylän avoin yliopisto


Menetelmäkoulutuksia

-MIM-menetelmä (Marschak Interaction Method) : vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline, Pilke

-Tunnetaitomenetelmä, Integrum

-Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä, Mieli ry

-Fokusoivan vanhemmuuden vakauttamisen työmalli, Aino Maija Rautkallio

-Tunnekeskeisen työskentelyn välineitä, Eira Eklund-Mikola

-DIVA-haastattelu: ADHD:n diagnostinen haastattelu

-SHQS-laatuohjelman menetelmäkoulutus


Työkokemus

-HUS: sisätaudit, kirurgia, neurologia, lasten- ja naistentaudit sekä lasten- ja nuorisopsykiatria, sosiaalityöntekijä

-Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Itäisten perheneuvolapalveluiden esihenkilö

-Keski-Uudenmaan Sote, Itäisten perheneuvolapalveluiden esihenkilö

-LANUPE, ammatinharjoittaja

-Sivutoiminen yrittäjä

-TYKS: lastentaudit, sosiaalityöntekijä