KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

Lähde tarkastelemaan yhdessä kanssani, minkälaisella elämänpolulla kuljet. Onko polullasi kirkkaita värejä vai sisältääkö se vain arjen harmautta? Paistaako polullasi aurinko vai onko myrskysää? 

Kognitiivinen lyhytterapia tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuvana itsereflektioprosessina auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään haitallisia toimintatapoja. Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen työskentelytapa, jossa muutosprosessia käyntien väliajalla jatketaan kotitehtävin. Hoitona lyhytterapia kestää yleensä noin 4-16 tapaamiskertaa, ja sen tarkoituksena on muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa.

"Kognitiivisen lyhytterapian tavoitteena on ongelmien uudelleenmuotoilu, mutta samalla myös sisäisen hyvinvoinnin löytäminen." 

Pohdimme yhdessä asiakkaan elämänarvoja ja henkilökohtaisia voimavaroja sekä muutoksen käynnistämistä ja motivaation synnyttämistä. Harjoittelemme ajatusten ja tunteiden itsereflektiota, sekä tutkimme ydinuskomuksia eli skeemoja. Kognitiivisen lyhytterapian tavoitteena on ongelmien uudelleenmuotoilu, mutta samalla myös sisäisen hyvinvoinnin löytäminen. Tarkastelemme asiakkaan kanssa hänen tunneälyään, empatia- ja kommunikaatiotaitojaan, tunteiden säätelyä, tavoitteellisen toiminnan ohjausta sekä kriisien ja konfliktien hallintaa.


TAITAVA TUNNEMIELI 

Tunnekeskeinen kognitiivinen lyhytterapia

Taitavan tunnemielen lyhytterapiassa kehitetään tunteiden säätelyä eli taitoja, miten kohdataan tunteita, minkälaisia arviointeja liitetään tunteisiin, miten toimitaan tunteen ilmaantuessa sekä mitä opitaan tunnekokemuksista. Lyhytterapian tavoitteena on muuttaa kielteisten tunteiden esiintymistä, voimakkuutta, ilmaisua ja kokemisen tapaa.

Lyhytterapia kestää n. 14-16 tapaamiskertaa ja terapiassa käydään läpi Taitava tunnemieli -työkirjaa, joka sisältää harjoitteita, pohdintatehtäviä ja arviolomakkeita, joihin asiakas voi aina myöhemmin palata uudestaan kertaamaan opittuja tunteiden säätelyn taitoja.