©Linda Pelli 2020


KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA


Lähde tarkastelemaan yhdessä kanssani, minkälaisella elämänpolulla kuljet. Onko polullasi kirkkaita värejä vai sisältääkö se vain arjen harmautta? Paistaako polullasi aurinko vai onko myrskysää? Kuljen mielelläni kanssasi polkuasi yhdessä eteenpäin, tarjoan turvallisen suojan myrskyiltä ja tavoittelemme kohti tyyneyttä.

Kognitiivinen lyhytterapia tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuvana itsereflektioprosessina auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään haitallisia toimintatapoja. Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen työskentelytapa, jossa muutosprosessia käyntien väliajalla jatketaan kotitehtävin. Hoitona lyhytterapia kestää yleensä noin 4-16 tapaamiskertaa, ja sen tarkoituksena on muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa.

Ensikäynnillä kartoitetaan asiakkaan kanssa ongelmia ja pyritään tunnistamaan oireilun tai ongelmien taustalla olevat toimintamallit, joita lähdetään työstämään tulevilla käynneillä.  Tarkastelemme yhdessä asiakkaan ominaisuuksia, kuten tunneälyä, empatia- ja kommunikaatiotaitoja, tunteiden säätelyä, tavoitteellisen toiminnan ohjausta sekä kriisien ja konfliktien hallintaa.

Pohdimme yhdessä elämänarvoja ja henkilökohtaisia voimavaroja sekä muutoksen käynnistämistä ja motivaation synnyttämistä. Harjoittelemme ajatusten ja tunteiden itsereflektiota, sekä tutkimme ydinuskomuksia eli skeemoja. Tavoitteena on ongelmien uudelleenmuotoilu, mutta samalla myös sisäisen hyvinvoinnin löytäminen.TAITAVA TUNNEMIELI 

Tunnekeskeinen kognitiivinen lyhytterapia

Taitavan tunnemielen lyhytterapiassa kehitetään tunteiden säätelyä eli taitoja, miten kohdataan tunteita, minkälaisia arviointeja liitetään tunteisiin, miten toimitaan tunteen ilmaantuessa sekä mitä opitaan tunnekokemuksista. Lyhytterapian tavoitteena on muuttaa kielteisten tunteiden esiintymistä, voimakkuutta, ilmaisua ja kokemisen tapaa.

Lyhytterapia kestää n. 14-16 tapaamiskertaa ja terapiassa käydään läpi Taitava tunnemieli -työkirjaa, joka sisältää harjoitteita, pohdintatehtäviä ja arviolomakkeita, joihin asiakas voi aina myöhemmin palata uudestaan kertaamaan opittuja tunteiden säätelyn taitoja.


              © Linda Pelli 2020

Katriina Rauanmaa