VALMENTAVA MENTOROINTI

Tarvitsetko valmentavaa mentorointia, jotta ymmärtäisit oman ammatillisen potentiaalisi sekä löytäisit keinoja kasvaa niin ammattilaisena kuin ihmisenä? Haluatko pohtia yhdessä suuntaa ammatilliselle urallesi? Valmentava mentorointi tarjoaa paikan pysähtyä oman työn ja kehittymisen äärelle. Valmentava mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, antaa palutetta sekä haastaa kokeiluihin ja rohkaisee toimintaan. Lähde kanssani tutkimaan työelämän polkujasi.

Valmentava mentorointi murtaa perinteistä käsitystä mentotoinnista, missä kokenut konkari siirtää omaa ajatteluaan ja tietämystään nuoremmalle. Valmentavan mentoroinnin lähtökohtana on tasaveroinen yhteistyösuhde ja se on parhaimmillaan vastuunottamista sekä itseohjautuvuutta tukevaa toimintaa. Valmentavana mentorina hyödynnän omaa kokemustani esittämällä oivalluttavia kysymyksiä ja haastamalla mentoroitavan ajattelua. Olen mentorina myös tietoinen siitä, että valmiin tiedon kertominen voi hidastaa tai jopa estää mentoroitavan oppimista.

"Valmentava mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, antaa palutetta sekä haastaa kokeiluihin ja rohkaisee toimintaan."

Mentori ja mentoroitava, eli aktori, muodostavat tiiviin yhteistyösuhteen, jossa molemmilla on selkeä rooli ja tehtävä yhteistyön mahdollistajana. Sovimme aluksi mentoroinnin tavoitteet sekä tavoiteltavan ajanjakson niiden toteutumiselle. Mentorointi on luottamukseen perustuvaa, yhteisen ajattelun kehittämistä ja mielentaitojen soveltamista sekä tavoitteellista yhdessä oppimista, jossa molemmat vaikuttavat toisiinsa ja tulevat toisistaan vaikutetuiksi.