© Linda Pelli 2020


YKSILÖVALMENNUS


Tarjoan yksilövalmennusta, jossa haastan tavoitteellisella keskustelulla asiakastani synnyttämään uusia ideoita ja oivalluksia. Rohkaisen ajatus- ja toimintatapojen muutokseen, sekä kuuntelen ja ohjaan asiakasta tarkastelemaan elämäntilannettaan eri näkökulmista. Pohdimme myös asiakkaan uskomuksia ja tulkintatapoja. Tutkimme yksilövalmennusprosessissa tunnetaitoja ja suhtautumistapoja asioihin. Lisäksi tarkastelemme asiakkaan elämänpolkua, jonka varrella pyrimme löytämään ymmärrystä itsestä ja elämästä. Yksilövalmennuksen tavoitteen määrittelee asiakas, minun tehtäväni on valmentaa asiakastani kohti onnistumista!

Tarjoan asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilövalmennusta, jossa hyödynnän sekä kognitiivista lyhytterapeuttista että ratkaisukeskeistä työskentelytapaa. Vahvistan valmennusprosessissa asiakkaan motivaatiota ja uskoa omiin kykyihinsä. Keskitymme erityisesti vahvuuksiin. Ideoimme yhdessä asiakkaan kanssa hänelle uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja hahmottelemme "unelmien karttakirjaa" kompassiksi hänen elämänpolulleen. Lisäksi vahvistamme sekä asiakkaan toimijuutta että ymmärrystä itsestään. Valmennuksen lopuksi luomme konkreettisen suunnitelman kohti asiakkaan määrittelemää muutosta.

Yksilövalmennuksessa:

  • analysoidaan elämäntilannetta ja annetaan tukea suunnan etsimiseen
  • pohditaan muutostilanteisiin liittyviä tunteita
  • lisätään motivaatiota
  • tuetaan oma-aloitteisuutta, toiminnanohjausta ja ajanhallintaa
  • tuetaan kykyä tehdä valintoja ja päätöksiä
  • tuetaan omien vahvuuksien oivaltamista
  • tuetaan tavoitteisiin pääsemistä
  • tuetaan tutustumaan itseensä paremmin
  • opetetaan taitoja välttää ylikuormitusta
  • kirkastetaan tulevaisuuden tavoitteita


          © Linda Pelli 2020

Katriina Rauanmaa