TARINANI

Kiinnostus vuorovaikutussuhteisiin syttyi jo varhaisina opiskeluvuosinani sosiaalipsykologian luennoilla. Vuosia myöhemmin sattumien kautta ammatillinen polkuni vei minut töihin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille, joissa heräsi syvempi kiinnostus ihmismieleen ja vuorovaikutukseen. Hakeuduin kaksivuotiseen kognitiivisen lyhytterapian koulutukseen, joka johdatti äärimmäisen kiehtovaan maailmaan. 

Tapasin työssäni erityislapsia ja -nuoria sekä heidän vanhempiaan. Lähdin opiskelemaan neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joka koulutuksena tarjoaa välineitä ymmärtää erilaisia ihmisiä, rakentaa vuorovaikutussiltoja heidän kanssaan sekä saada heidän ympäristönsä paremmin ymmärtämään heidän erityisyyttään. Koulutus tuotti keinoja ohjata ihmisiä kohti heidän tavoitteitaan ja parempaa hyvinvointia. Koin työssäni tarvetta vahvistaa osaamistani perheen vuorovaikutussuhteista. Kouluttauduin perhearviointimenetelmän osaajaksi, joka on menetelmä yhdessä perheiden kanssa tehtävään havainnointiin heidän vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja vaikeuksistaan. Olen osallistunut myös MIM-menetelmäkoulutukseen, joka on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline.
Kiinnostuin työnohjauksesta avoimen organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä jo opiskellessani yliopistossa sivuaineina hallintotiedettä ja johtamista. Haaveilin tuolloin, että jonain päivänä opiskelisin työnohjaajaksi. Tämä toteutui vuosia myöhemmin. Työnohjaus tarjoaa luottamuksellisen tilan kuulluksi tulemiselle, reflektoinnille, jäsentämiselle ja näkökulmien jakamiselle. Se on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Olen käynyt lisäksi valmentava mentori -koulutuksen, joka tarjoaa hyödyllisiä välineitä myös osaksi työnohjausprosessia. 

Työnohjaajakoulutus vei minut pohtimaan syvemmin työhyvinvointia, dialogia, reflektointia, organisaatiokulttuureja ja näiden myötä myös johtamista. Siirryin esihenkilötyöhön, jossa pääsin toteuttamaan teoriaa käytäntöön. Kiinnostuin valmentavan johtamisen ja dialogisen työnohjauksen yhtäläisyyksistä. Lähdin hakemaan lisää oppia johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta.
"Aito kohtaaminen, kuunteleminen ja kysyminen  - dialogi, ovat merkityksellisiä elementtejä työskentelyssäni. Dialogisuus on yhdessä ymmärtämistä, joka tuottaa mahdollisuuden muutokselle. Muutos edellyttää dialogisia ja eläviä suhteita sekä aktiivista ja myötätuntoista kuulemista ja jakamista. Muutos syntyy ihmisten välisissä suhteissa yhdessä ymmärtäen."

Haaveeni psykoterapeuttiopinnoista on ollut vuosia läsnä. Koulutusta koskevan lainsäädännön muuttumisen myötä hakeuduin takaisin töihin nuorisopsykiatrialle, joka mahdollisti koulutukseen tarvittavan moniammatillisen terveydenhuollon organisaation kontekstin. Hain kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutukseen. Yksi suurimmista haaveistani kävi toteen, kun tulin siihen valituksi

Työskentelen sivutoimisesti yrittäjänä. Olen työssäni kuunteleva ja tilaa antava sekä samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Aito kohtaaminen, kuunteleminen ja kysyminen - dialogi,  ovat merkityksellisiä elementtejä työskentelyssäni. Vahvuuksiani ovat laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus.

Työni merkitys on selkiytynyt itselleni: Haluan tehdä työtä, jossa saan mahdollisuuden päästä vaikuttamaan hyvinvoinnin kokemuksiin. Tiedän löytäneeni ammatillisen intohimoni ja haluan jakaa tätä innostusta myös muille.

 

CURRICULUM VITAE

Tutkinnot 

-Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaine sosiaalityö, sivuaineet sosiaalipsykologia, hallintotiede, johtaminen ja valtio-oppi, Tampereen yliopisto

-Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET, Hyria

-Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus (kesken, 2024-2028), Tampereen yliopisto 


Täydennyskoulutukset 

-Kognitiivinen lyhytterapeutti, Integrum

-Työnohjaaja STOry, Dialogic 

-Valmentava mentori, HUS

-Neuropsykiatrinen valmentaja, Alfa Partners

-Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, Jyväskylän avoin yliopisto


Menetelmäkoulutuksia

-MIM-menetelmä (Marschak Interaction Method) : vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline, Pilke

-Tunnetaitomenetelmä, Integrum

-Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä, Mieli ry

-Fokusoivan vanhemmuuden vakauttamisen työmalli, Aino Maija Rautkallio

-Tunnekeskeisen työskentelyn välineitä, Eira Eklund-Mikola

-DIVA-haastattelu: ADHD:n diagnostinen haastattelu

-SHQS-laatuohjelman menetelmäkoulutus


Työkokemus

-HUS: sisätaudit, kirurgia, neurologia, lasten- ja naistentaudit sekä lasten- ja nuorisopsykiatria, sosiaalityöntekijä

-Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Itäisten perheneuvolapalveluiden esihenkilö

-Keski-Uudenmaan Sote, Itäisten perheneuvolapalveluiden esihenkilö

-LANUPE, ammatinharjoittaja

-Sivutoiminen yrittäjä

-TYKS: lastentaudit, sosiaalityöntekijä