© Linda Pelli 2020


TARINANI


Olen aikuisiässä ajelehtinut tietämättä, mihin suuntaan kulkea ja mitä haluaisin työkseni tehdä. Koin ammatti-identiteetiltäni olevani yhteiskuntatieteilijä, epäoikeudenmukaisuuksien poistaja. Koin ikään kuin tähyileväni sakeaan usvaan pystymättä näkemään selkeästi eteenpäin horisonttiin. Pohdin, kuka minä olen, mihin haluan mennä ja mitä haluan elämässäni tehdä?

Sattumien kautta ammatillinen polkuni johdatti minut töihin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineena olen opiskellut sosiaalityötä ja sivuaineina sosiaalipsykologiaa, johtamista, hallintotiedettä ja valtio-oppia. Kiinnostus vuorovaikutussuhteisiin syttyi jo varhaisina opiskeluvuosina sosiaalipsykologian luennoilla. Puolestaan työ lasten- ja nuorisopsykiatrialla herätti kiinnostuksen kognitiivisen lyhytterapian opinnoista, jotka imaisivat mukaansa ja johdattivat äärimmäisen kiehtovaan maailmaan. Olen opiskellut Integrumissa kaksivuotisen kognitiivisen lyhytterapeuttikoulutuksen psykoterapeutti Juhani Laakson kouluttamana. Kouluttauduin lisäksi tunnekeskeisen kognitiivisen lyhytterapian osaajaksi, joka menetelmänä kehittää taitoa tunteiden säätelyyn. 

Tapasin työssäni erityislapsia ja -nuoria, sekä heidän vanhempiaan ja koin tarvetta vahvistaa osaamistani myös neuropsykiatrisista häiriöistä. Lähdin opiskelemaan neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joka koulutuksena tarjoaa välineitä ymmärtää erilaisia ihmisiä, rakentaa vuorovaikutussiltoja heidän kanssaan, sekä saada heidän ympäristönsä paremmin ymmärtämään heidän erityisyyttään. Koulutus tuottaa ennen kaikkea tukikeinoja ohjata ihmisiä kohti tavoitteitaan ja parempaa hyvinvointia. Halusin vahvistaa osaamistani myös perheen vuorovaikutussuhteista. Kouluttauduin perhearviointimenetelmän osaajaksi, joka puolestaan tarjoaa menetelmän yhdessä perheiden kanssa tehtävään havainnointiin heidän vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja vaikeuksistaan.

Opiskellessani yliopistossa johtamista ja hallintotiedettä, kiinnostuin työnohjauksesta avoimen organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä. Työnohjaus tarjoaa luottamuksellisen tilan kuulluksi tulemiselle, reflektoinnille, jäsentämiselle ja näkökulmien jakamiselle. Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Opiskelen parhaillaan voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. Olen erittäin innostunut koulutuksessa oppimastani näkökulman vaihtamisen taidosta.


                       © Tea J. Photography 2020


Olen kuunteleva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääntyminen sekä elämänlaadun parantaminen. Haluan tarjota ja mahdollistaa matalan kynnyksen keskusteluapua, työhyvinvoinnin tukemista ja palveluja, jotka suunnitellaan ja tuotetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Aito kohtaaminen ja kuunteleminen ovat merkityksellisiä elementtejä työskentelyssäni. Vahvuuksiani ovat laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus.

Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että sattumat ohjasivat minua kohti edellä kuvaamaani ammatillisen innostuksen heräämistä. Työni tarkoitus alkoi muotoutua: haluan parantaa niin ikään ihmisten kokemaa hyvinvointia kuin myös organisaatioiden ja yritysten työhyvinvointia ja keskustelukulttuuria. Tiedän löytäneeni intohimoni, ja haluan jakaa tätä innostusta myös muille. Usva kaukaisen horisontin edestä on kadonnut.

Katriina Rauanmaa