© Linda Pelli 2020


MUU OSAAMINEN JA PALVELUT


Innostus on myönteinen tunne. Innostuksella on yhteys elämäntyytyväisyyteen. Innostunut ihminen on luova, sinnikäs, energinen ja motivoitunut.  Innostus herättää halun itsensä kehittämiselle ja uteliaisuudelle. Innostus tuottaa halun oppia uutta. Mieli on tuolloin kuin myrskyävä meri, joka janoaa lisää energiaa ja tietoa. Toisinaan taas mieli on kuin peilityyni järvi tai vakaa kuin kallio, joka kuvastaa varmuutta itsestään ja osaamisestaan. Kouluttautuminen on tärkeä osa työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

PERHEARVIOINTIMENETELMÄ

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Perhearviointimenetelmä tarjoaa mahdollisuuden arvioida objektiivisesti perheen voimavaroja, vaikeuksia ja vahvuuksia sekä käytännön välineitä perheen dynamiikan ja perheenjäsenten välisten suhteiden arviointiin. Menetelmän avulla saatu ymmärrys perheen tilanteesta on avuksi suunniteltaessa perheen tarvitsemia palveluja ja tukea. Menetelmää voidaan hyödyntää myös arvioitaessa perheen kanssa tehdyn terapeuttisen työn aikaansaamia muutoksia.

Perhearviointimenetelmä sisältää strukturoidun mallin perheen toimintakyvyn moniulotteiseen ja systemaattiseen arviointiin sekä joukon menetelmiä koko perheen arvioimista varten. Kyseessä on terapeuttinen työote, jossa edetään perheen ehdoilla rohkaisevassa ja tukea-antavassa ilmapiirissä. Tapaamisia yksilöllisestä perhetilanteesta riippuen tarvitaan 6-10 kertaa ja tapaamisia toteutetaan perheen toimintaympäristössä. Perhearvioinnin tuloksena tuotan perheprofiilin.

Perhearviointimenetelmäkoulutus on aloitettu Suomessa vuonna 2005, jolloin Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen instituutin toimesta on järjestetty ensimmäinen Perhearviointi -koulutus. Suomenkielinen Perhearviointiopas on ollut kahden vuoden monivaiheinen käännöstyöhanke, jota on edeltänyt 25 vuoden yhteistyö englantilaisten perheterapian asiantuntijoiden kanssa.


                              © Linda Pelli 2020

Katriina Rauanmaa